advice wide 900

Rådgivning og prosjektledelse

Olaf Normann er analytisk og grundig av natur. Han er god på å se sammenhenger og å finne løsninger.

Aktuelle rådgivningstjenester:

  • Implementering av programvare og databasesystemer
  • Ledelse av mindre systemutviklingprosjekter og andre IT-relaterte prosjekter
  • Hjelp til innkjøpsprosesser av datautrustning og programvare